פרק ב. אפק בירת השרון (תקופת הברונזה התיכונה: 1550-2000 לפנה"ס)