‭.16‬ פך חרס מחופה אדום וממורק. מנחת קבורה מקבר שנכרה מתחת לרצפת ארמון 11 של תקופת הברונזה התיכונה באפק