‭.14‬ תוכנית איזומטרית של קבוצת בתים מתקופת הברונזה הקדומה ‭.'ב‬ שטח A