‭.12‬ תומת העיר מתקופת הברונזה הקדומה והמבנים שלידה. שטח B