‭.13‬ חומת העיר מתקופת הברונזה הקדומה והמבנים שלידה.שטח B