1. התקופה הכלקוליתית (3300-4500 לפנה"ס)

כבר בתקופה קדומה זו בחרו בני אדם את הגבעה שליד מקווה המים הגדול , שנוצר סביב מעיינות הירקון , למשכן להם . בקרקע הבתולה , הבוצית , שבתחתית חתך החפירה בשטח , G נחשפה עדשת אפר ובה שברי כלי חרס אופייניים לשלב הע'סולי ( השלב התיכון ) של התרבות הכלקוליתית . רק במקום נוסף אחד בתל העמיקה החפירה עד לקרקע הבתולה - למרגלות החתך בשטח , B אך שם לא נתגלו שרידים מתקופה קדומה זו . קשה , על כן , לקבוע את אופיו של היישוב מן התקופה הכלקוליתית בתל אפק . על כל פנים , לא היה זה יישוב מבודד , כי יישובים אחדים בני תקופה זו נתגלו בסקר הארכיאולוגי האזורי , רובם ככולם ממוקמים על רצועת המגע שבין גבעות שומרון למרזבת השרון . כן נתגלו שכבות אחדות של יישוב כלקוליתי , שתחילתו עוד בראשית תקופה זו , בחפירתו של יעקב קפלן בואדי רבה . אתר זה מצוי היום בליבה של העיירה ראש העין , במרחק של כ '' ק 2 מ ממזרח לאפק . ראשית יישובה של אפק החל אפוא כחלק מתהליך שהקיף חלקים גדולים של הארץ , תהליך של הקמת יישובי קבע חקלאיים . בשרון מצאו חקלאים קדומים אלה קרקעות פוריות במרזבה עתירת הקרקע האלוביאלית ובאדמות שליד מקווי המים המרובים שהיו ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד