פרק א'. ראשיתה של אפק (האלף הרביעי והאלף השלישי לפנה"ס)