‭.6‬ חפירות י' עורי בבריכת הטיהור הצפונית (באדיבות אגף העתיקות)