‭.7‬ החפירות בבריכת הטיהור הדרומית, שלא הגיעו לידי פרסום (מעזבונו של י' עורי)