‭.5‬ מפת התל עם שטחי החפירה והשרידים העיקריים שנחשפו