ב. זיהויה של אפק־אנטיפטריס

מיקומו של תל אפק באחד מצמתי הדרכים העיקריות של ארץ ישראל , במעבר הצר המפריד בין צפון הארץ לדרומה , והחשיבות האסטרטגית שנודעה לעיר ששכנה על התל וחלשה על המעבר , היו הגורמים העיקריים לרציפות היישוב בתל אפק ולמקורות הרבים שבכתב המצויים בידינו והמאזכרים את האתר באחד משמותיו הרבים . שם המקום " אפק" נזכר לראשונה בתעודות הקדומות ביותר על ארץ ישראל , בכתבי המארות המצריים מן המאה הי"ח לפנה"ס , ואין הוא משתכח אפילו בתקופת בית שני : '' מגדל אפק" הוא שם המקום שבו נתבצרו יהודי אנטיפטריס בעת המרד הראשון ברומאים . ידיעה זו , שנשתמרה אצל יוסף בךמתתיהו , מקשרת בין שני שמותיו העיקריים של האתר : בין זה הידוע לנו החל מתקופת הברונזה התיכונה ועד לתקופת הברזל '' - אפק" ( או בשם המלא - "אפק לשרון , ( " לבין השם "אנטיפטריס '' שניתן לעיר על ידי הורדוס על מנת להנציח את זכר אביו - אנטיפטרוס . שם שנשתמר עד לתקופה הערבית בשיבוש קל - "אבו פוטרוס . " ( המקורות שבכתב יובאו להלן , לפי תקופותיהם , בדיון על תולדות האתר ( . לאיתורה של אפק בדרום השרון חשובה בעיקר הרשימה הטופוגרפית מימיו של פרעה תחותימס הג' 1475 ) לפנה . (...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד