א. התל

תל אפק ( תל ראס אל עין בערבית ) שוכן על מעיינות הירקון , כ 5 ו ק"מ מזרחית לחוף הים , וכשני ק"מ מערבית להרי שומרון . כדי להבין את חשיבותו של האתר ואת מעמדו האסטרטגי המכריע בתולדות הארץ , יש לשחזר את פני הנוף כפי שהיו עד לשנות השלושים של המאה הנוכחית , עת החלה לראשונה שאיבת מי הירקון והעברתם למרחקים . לפני כליאתם יצרו מי המעיינות מקווה מים רחב ידים שלחך את פאתי התל ממערב . בשנים גשומות פשטו המים גם מדרום לתל , ואילו מצפונו חדרו לתעלה מעשה ידי אדם שנכרתה פה באחת מתקופות ההתבצרות הראשונות של העיר ששכנה על התל . הגבעה הטבעית המוקפת מים מעבדיה , שימשה , על כן , מקום נבחר ליישוב אדם עוד מן התקופה הכלקוליתית . מקור המים האיתן , אפשרות ההגנה באמצעותו והקרקעות הפוריות שסביבו , היו נתון מכריע בבחירת תל אפק כמקום יישוב בכל התקופות . הירקון , הנחל השני בארץ לפי כמות מימיו , היווה בעבר מחסום בלתי עביר להולך בדרכי הארץ מצפון לדרום . הנחל עתיר המים ביתק את מישור החוף של הארץ לשניים , והדרכים שהגיעו אליו מצפון או מדרום נאלצו לעקוף אותו במעבר הצר שנותר בין מקווה המים שבראשו ובין הרי שומרון , כ מ"ק 2 מ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד