רשימת האיורים

ו . תראה מן האויר של פסגת התל מכיוון דרום מערב 14 . 2 אפק אנטיפטריס , צומת דרכים בארץ ישראל הקדומה 16 . 3 אפק ברשימת תחותימס 17 . 4 אתרים קדומים באגן הירקון 20 . 5 מפת התל עם שטחי החפירה והשרידים העיקריים שנחשפו 20 . 6 חפירות י' עורי בבריכת הטיהור הצפונית ( באדיבות אגף העתיקות ) 21 . 7 התפירות בבריכת הטיהור הדרומית , שלא הגיעו לידי פרסום ( מעזבונו של י' עורי ) 22 . 8 עונת החפירות הראשונה , . 1972 התחלת העבודה בשטח 23 A . 9 מחנה המשלחת על התל 24 ( 1979 - 1972 ) 25 A m ^ a niuim avv . 1972 , mwNin rnTann ruiv . 10 . 11 אפק וסביבתה בתקופה הכלקוליתית ובתקופת הברונזה 27 . 12 חומת העיר מתקופת הברונזה הקדומה והמבנים שלידה . שטח 29 8 . 13 חומת העיר מתקופת הברונזה הקדומה והמבנים שלידה . שטח 29 B . 14 תוכנית איזומטרית של קבוצת בתים מתקופת הברונזה הקדומה . 'ב שטח 30 A . 15 בית מגורים מתקופת הברונזה הקדומה . 'ב שטח 31 A . 16 פך חרס מחופה אדום וממורק . מנחת קבורה מקבר שנכרה מתחת לרצפת ארמון 11 של תקופת הברונזה התיכונה באפק 34 . 17 קבורה מתחת לרצפת ארמון 36 1 . 18 האקרופוליס בתקופת הברונזה התיכונה -...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד