ביבליוגרפיה נבחרת

איתן , 'א תשכ '' ז . "סארקופג וקשת מעוטרת מהמאוזוליאום בראש העין . '' ארץ-ישראל , . 118-114 : 'ח איתן א , ' תשכ '' ט . '' החפירות לרגלי תל ראש העין . " עתיקות , ה' ( סדרה עברית . 68-49 : ( בק פ' וכוכבי , 'מ תשמ '' ד . '' ארמון המושל המצרי באפק . " קדמוניות ט '' ז ; . 51-47 דמסקי אי , תשל '' ז . "סדר הא ( Abecedary ) ב '' הפרוטו כנעני מתקופת השופטים ומשמעותו לתולדות האלפבית . " בריאילן , י '' ט-ד '' ז : . 57-45 זינגר אי , תשמי'ד . '' מכתב מאוגרית שנתגלה באפק . " קדמוניות , . 46-42 . vo ידין , 'י תשל '' ז . "אופי הישובים בארץ ישראל בתקופת הברונזה התיכונה 11 א ובעיית הביצורים באפק . " ארץ-ישראל , י"ג : . 105-91 כוכבי , 'מ תשל '' ז . "אוסטרקון מתקופת השופטים מעזבת צרטה . " בר אילן , י '' ט-ד '' ז : . 44-30 כוכבי , 'מ תשל '' ז . אפק אנטיפטריס , חמש עתות חפירה בתל אפק-אנטיפטריס . ( 1977-1972 ) תל אביב . כוכבי , 'מ תשל '' ז . '' הארמון הכנעני של אפק וכתובותיו . " קדמוניות , . 67-62 : 'י כוכבי , 'מ תשמ '' ב . "אפק אנטיפטריס , חמשת אלפי שנות היסטוריה . " במתנה , כ '' ה : . 38-29 כוכבי , 'מ בק פ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד