תוכן העניינים

מבוא למהדורה העברית 7 פרק א / ערים חרבות שבנפש 9 פרק ב / תפילות החורבן 23 פרק ג / שברי לוחות ואותיות פורחות 59 פרק רן הפוגרום מפויט 85 פרק ה / גזלת העיירה 114 פרק ו / היחיד במצור ובמצוק 138 פרק ז / לפטור בצחוק את ביעותי ההיסטוריה 167 פרק ח / סופרי הגיטו 201 פרק ט / משא הזיכרון 230 פרק י / יהודים צלובים 262 הערות 311 מפתח שמות 344 רשימת התמונות השראה , בסמדיה העצומים , נתפסת על ידי רכים - יהודים ולא יהודים - באירוע העומד מחק להיסטוריה : אירוע חסר חקדים , שאץ דיר להשוותו לאסרן מן האסונות המוכרים לנו מן ההיסטוריה , דוד ררסקיס מתעמת עם גישה זר , בהעמידו את השואה , ואת התגובות הספרותיות של קורבנותיה ושרידיה , בהקשר של רצף היצירה היהודית שנכתבה במהלך הדורות כתגובה לרדיפות , לפוגר מים ולאמונות שפקדו את הציבור היהודי . הספר מושתת על ניסיונו העשיר של המחבר ועל ידענותו הםעםיקה במקורות הקלאסיים של היהדות . הוא מתמקד במיוחד בהורה היהודית המודרנית במזרח איריפה , כשלהי המאה התשע עשרה ובמאה העשרים , כאשר אינטלקטואלים וסופרים יהודים עמדו מול גל גואה של אלימות . על פניו נראה כאילו בתגובותיהם לאסונות הת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד