רשימת התמונות

. 1 ש' אנסקי במדי פקיד סעד רוסי , 144 . 1914 . 2 יענקל הרשקוביץ ומלוויו במופע רחוב בלודד . 212 . 3 נוסבוים שלמה , עטיפה לדרמה התנ"כית "איוב" ליצחק קצנלסון . 214 . 4 דוגמא לעימוד לשירו של אצ " ג" אורי צבי גרינברג מול הצלב 270 . " . 5 שמואל הירשנברג , "גלות 279 . 1904 / ' . 6 פרט מתוך "גלות" של הירשנברג . 280 . 7 אפרים משה ליליאן , "לקדושי קישינב 282 . 1903 / ' . 8 יששכר בר ריבק , "פוגרום 284 . 1918 , " . 9 מארק שאגאל , "צליבה לבנה 287 . 1938 , " . 10 מארק שאגאל , "הקדוש" ( מקדש השם 288 . 1940 , ( . 11 מארק שאגאל , "הצלוב 289 . 1940 , " . 12 מרסל ינקו , סקיצה ל"פוגרום בוקרשט 291 . 1940 , " . 13 שרלוטה בורשובה , "גירוש : הדרך האחרונה 1944 , " בקירוב . 293 . 14 בדריך פריטא , "טרנספורט 11 מגיע , " ללא תאריך . 293 . 15 פינוי גיטו וארשה , אפריל מאי 294 . 1943 . 16 נפתלי בזם , "איציק ויטנברג 296 . 1952 , " . 17 נתן רפופורט , "אנדרטה לגיטו וארשה 298 . 1948-1947 , " . 18 נתן רפופורט , הקיר המזרחי של האנדרטה לגיטו וארשה . 299 . 19 שמואל בק , "הצעה למונומנט 301 . 1977 , " . 20 שמואל בק , "עיר של י...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד