‭.22‬ יו0ל ברגנר‭",‬המסרה ‭;1969 ," 'X'‬ שמן על בד, ‭.מ'י0 100x100‬