‭.21‬ יו0ל ברגנר, "היושבים על המוס‭;1971 ,"‬ שמן על בד, ‭.מ"0 250x155‬