‭.19‬ שמואל בק‭",‬הצעה למונומנט‭;1977 ,"‬ שמן על בד, ‭.מ"0 80x80‬