‭.17‬ נתן רפופורט, אנדרסה לגיסו וארשה, ‭,1948-1947‬ ברונזה. הכתובת ביידיש, בעברית ובפולנית: "העם היהודי - לוחמיו וקדושיו‭."‬