‭.15‬ פינוי גיט1 וארשת, אפריל־מאי ‭.1943‬ צילום מת1ך דיווחו של "רגן 00רופ, קצין ‭0"0‬ וראש המשטרה.