‭.11‬ מארק שאגאל, "הצלוב‭;1944 ,"‬ גואש על נ"ר, ‭.מ"0 62x47‬