‭.10‬ סאתן שאגאל, "הקדוש" (מקדש השם‭;1940 ,(‬ שמן על בד, ‭.מ"0 164x114‬