‭.9‬ מארק שאגאל‭",‬צליבה לבנה‭;1938 ,"‬ שמן על בד, ‭.מ"0 140x155‬