‭.4‬ דוגמא לעימוד לשירו של אצ‭" ג"‬אורי צבי גרינברג מול הצלב‭."‬