פרק י / יהודים צלובים

מיר קומען צו חלום די יידן וואס הענגען אויף צלמים . חלום לי היה - יהודים מוקעים על צלבים . אורי צבי גרינברג , 1923 הניאוקלסיקנים , כמוהם כאלוהים , יכולים לברוא בריאה שלמה רק במקום שם נשארו שברים . מנדלי , חרף התנהגותו המוזרה , הוויית הנדוד שלו , יכול להשתתף במשא ומתן בין הצדדים הפרודים והחלוקים שביהודי מזרח אירופה ביידיש שהצטיינה בשטפה ולשוב לימים בדיבור בעברית חדשה סינתיטית . ביאליק , כעבור לא פחות מדור לאחר חורבן ב'ת המדרש , משהתמוטטה האמונה המסורתית בבית המדרש , עדיין יכול לנהל דו שיח עם האלוהים , בפנותו אליו בלשון התורה והתלמוד . שלום עליכם תיזמר רב קוליות לשונית לעילא בימים שכבר נצטמצמה לשון היהודים , אם ליידיש פשוטה בלבד , או לרוסית פשוטה או לאנגלית פשוטה . באמצע מלחמת העולם הראשונה , אשר הרסה את מארג החיים העממיים היהודים אחת ולתמיד , עמד אנםקי בסיומו של הדיבוק , שלא נכתב עוד מחזה יהודי עממי כמותו . במלחמת העולם השנייה , כאשר קשרו האלוהים והטבע והאדם קשר לרצוח את היהודים , הקדיש סוצקבר את כישרונותיו העצומים להתמדה אמנותית ולהתחדשות גשמית . ואחרי המלחמה , כשהחליטה קבוצה מסוימת ,...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד