3 שלמה נו0בוים, ענויפה לדרמה התנ"כית "איוב" ליצרוק קצנל0ון. הספר נדפ0 ב־‭150‬ עותקים, בקירוב, על־יד <sup>1 </sup>"דחר" בגיסו וארשה, ביוני ‭.1941‬