פרק ה / גזלת העיירה

- מאין אתה , ר' קרוב ? - מעיר המתים ! - ענה בלחש . - מעבר להרי חושך ? - שאלתיו . - לא - , ענה בצחוק קל - , מפולין ... ל"י . פרץ , 1895 בקירוב עד מאי 1940 לא חוו יהודי מזרח אירופה את הגיטו כמות שהוא . ניסיונות להגביל את תחום המושב היהודי ברבעים מתוחמים בכרכי פולין נכשלו , בלי יוצא מן הכלל . אפילו משגורשו יהודים מאחת הערים , הם לא זזו אלא לקירבת מקום , מקום שם יכלו להמשיך ולהתפרנס באין מפריע . הם חשו תמיד ביטחון בהיותם בקבוצות גדולות , ומשבא הקץ על התנאים , ששררו בערים בסוף המאה הט"ו , בגלל תחרות כלכלית וחוסר סובלנות דתית , קפצו היהודים על ההזדמנות וכוננו ערים חדשות ויישבו את השטחים , אשר סיפחה פולין למלכותה ב . 1569 במשך מאה שנים , בחסות האצולה אשר עמד לה כוחה בתחרות עם המלך , צצו מאות '' ערים פרטיות" חדשות , שבהן קיבלו את היהודים בברכה והעניקו להם הגנה . ערים אלו - ומוטב : עיירות - הן הן השסעסלעך ( ערי השווקים ) של אירופה המזרחית . הן היו מיוסדות על כלכלה פיאודאלית לא חקלאית , היו שייכות לבעל אחוזה , והתנהלו במידה רבה על ידי יהודים . אחדות מן העיירות העתיקות ביותר היו מצוידות מלכתחילה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד