פרק ד / הפוגרום מפויט

בפרוץ מלחמת העולם הראשונה , אך נורו היריות הראשונות , התכנסה ישיבה של מעלה להחליט מי יהיה המנצח . עמד מלאכה של רוסיה והטיל על כף המאזניים ציבורים ציבורים של תחמושת תוצרת קרופ למען יראו מה גרמניה עתידה לעולל להמונים חפים מפשע . עמד מלאכה של גרמניה ולא הניח על הכף שכנגד אלא שני מסמרים רוסיים , והם שהכריעו את הכף . אותם מסמרים היו מכלי המשחית ששימשו את פורעי קישינב . ככה הוכרע מי ינצח במלחמה . מתוך סיפור עם אידי מימי מלחמת העולם הראשונה במחוזות האלימות כל הערכים מצויים במצור : צדק , נימוסים , צינעת הפרט ; אהבה ויופי וטבע ; חירות , מתכונת והיגיון . כל פורענות באה לאיים על המיבנים התומכים את הערכים ומגינים עליהם . תופעת האלימות הייתה עצם מעצמם של החיים היהודיים , ועם כל היותו בלתי צפוי , חלק קבוע במחזוריות החיים . לפיכך פיתחה היהדות תחבולות מתוחכמות של בלימה ושל חרטה . ברם , במאות התשע עשרה והעשרים קרסו תחבולות אלו דווקא בשעה שגברה האלימות - בין שהתרכזה במקום אחד ובין שהתפשטה על פני ארץ רבה . ובינתיים קמו שני גורמים חדשים , מלחמת המעמדות והאנטישמיות הפוליטית , שצריך היה להיאבק עמהם , בשעה ש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד