פרק ג / שברי לוחות ואותיות פורחות

לאמיר וויינען , לאמיר שרייען צו דעם צאר ניקולייען . הבה נלך , אללי אל הצאר ניקולי . זמר עם יידי בפרוץ מלחמת העולם הראשונה נמצא הרבי מקאפעטשיניץ בבילוי שאנן ובטוח במעיינות מרפא בקירבת המבורג . כאשר התקרבו הרוסים לביתו המשופע כל טוב בגליציה קרא הרבי לליפא שוואגער , שהיה סוחר בספרים נדירים , והטיל עליו שליחות להצלת רכושו היקר מכל יקר - איגרת משנת , 1753 שכתב הבעש"ט , מייסד החסידות . כל שאר נכסיו , שנאמדו במיליוני כתרים , שווים היו בעיני הרבי כקליפת השום ובלבד שתינצל אותה איגרת . שוואגער יצא לשליחותו והגיע לקאפעטשיניץ שעות מעטות לפני הצבא הרוסי . הספיק לו הזמן להטמין את האיגרת בקופסת פח ולקבור אותה תחת כותלו של מרתף ועמה גם מעט מכספו וזהבו של הרבי . שוואגער היה מנוע במשך חודשים אחדים מלחזור למרתף , משום שהרוסים חשדו בו שהוא מרגל . כשחזר מצא את הקיר מפורק והמטמון נעלם . שוואגער כמעט יצא מדעתו . כעבור ימים אחדים הוא חידש את חיפושיו ולמרבה שימחתו מצא את קופסת הפח ; אבל כשפתח אותה היד , גיליון האיגרת ריק מכל כתב . סיפור זה סיפר ליפא שוואגער בשנת 1917 לש' אנסקי , שבאותה עת היה מפקח על מאמצי ההצ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד