פרק ב / תפילות החורבן

תנו רבנן : משחרב הבית בראשונה נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה ומפתחות ההיכל בידן ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו , " ריבונו של עולם , הואיל ולא זכינו להיות גזברין נאמנים יהיו מפתחות מסורות לך - , " וזרקום כלפי מעלה . ויצתה כעין פיסת יד וקיבלתן מהם , והם קפצו ונפלו לתוך האור . תענית כ"ט ע"א גרשון לוין היה חובש בצבא הצאר ב . 1916 כבהלם מיידי תפס את המציאות לאשורה , כאשר צעדה פלוגתו בין חורבות הוסיאטין , עיירה שחבקה את גבול גליציה-רוםיה : "אותה שעה נתפרש לי לראשונה חורבן ירושלים , שכן כל עוד הייתי קורא במגילת איכה בלמדי ב'חדר , ' או מאזין לקינות תשעה באב , תמיד נראה אותו תיאור בעיניי מופלג בהגזמות . אבל בראותי במו עיניי מה עוללו הרוסים להוסיאטין במאה העשרים , נקל היה לי להעלות בדמיוני מה עוללו , מן הסתם , הרומאים לירושלים לפני כאלפיים שנה "' . חורבנה השלם והזדוני של קהילה יהודית , שהייתה משגשגת בעבר , מרכז לדבקות חסידית , עורר בלוין את זיכרונות ילדותו , ואלה , מצדם , נתנו תוקף לכתובים הראשונים על אודות אסון גדול ליהודים . בזימון אחד של זיכרון אישי וזיכרון תרבותי השתבץ האירוע במערך הרצף של פו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד