אל מול פני הרעה

דוד רוסקיס דוד רוסקיס אל מול פני הרעה דוד רוסקיס אל מול פני הרעה תגובות לפורענות בתרבות היהודית החדשה מאנגלית : ידידיה פלס הוצאת הקיבוץ המאוחד  אל הספר
הקיבוץ המאוחד