הערות לפרק חמישי

הדוגמה הבאה תבהיר את העניין . חנה ארנדט כותבת ( עמ' ( 105 ש 476 , 000 יהודי הונגריה נרצחו בידי הנאצים . לאחר מכן ( עמ' ( 175 היא כותבת שברומניה היו 850 , 000 יהודים , שמחציתם שרדו . מכאן שהיו , לפי חשבונה 425 , 000 שניספו . ביחד מונה אפוא מרת ארנדט 901 , 000 קרבנות הונגריה ורומניה . לפי Raul Hilberg , The , Destruction of the European Jews ( Chicago , Quadrangle Books , 1961 ) עמ' , 670 היו יחד 630 , 000 קרבנות , 430 , 000 מרומניה ו 200 , 000 מהונגריה . קשה לדעת היכן מצאה חנה ארנדט 271 , 000 קרבנות נוספים שבחשבונה . אפשר מנתה פעמיים את טראנסילבאניה , כיוון שהיתי . בתחומה של רומניה עד 1940 ואחר נחלקה בין רומניה להונגריה לפי הכרעת הפשרה הווינאית . ראה Arnold and Veronica Toynbee , eds ., Survey of International Affairs 1939—1946 : The Initial Triumph of the Axis ( London , New York , Toronto : Oxford University Press , 319 ע"ע , ( 1958 ואילך , . 381 במהדורת הכיס של ספרה חנה ארנדט כותבת ב'הערה לקורא' ש'המספר הכולל של קרבנות היהודים ... בכל ארץ וארץ הנידונה' היא ' השערה ... שלא אומתה לעו...  אל הספר
מוסד ביאליק