הערות

ה ע רות בין האסמכתאות של הספר הזה תופס חומר משפט אייכמן מקום בראש . אם כי אין לנו עוד מהדורה רשמית של כל תיעוד המשפט , הרי המסמכים היסודיים נדפסו בהוצאת מרכז ההסברה במשרד ראש הממשלה , והם : נאום הפתיחה של מר גדעון האתני , היועץ המשפטי לממשלה , תשכ"א , 198 עמ' ; נאום הסיכום של הנ"ל , תשכ"ב , 135 עמי ! פסק הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים ( יצוין : פסק הדין , פסה , ( ד" תשכ"ב , 286 עמ , ' גם ב'פסקים , ' כרך מדו ; 270-3 מ"ע , ( 1965 ) עדויות , א , ב , 1254 עמ' 106 ) עדויות ;( פסק הדין בערעור ( יצוין כך , ( תשכ"ב , 71 עמ , ' גם בפסקי הדין של בית המשפט העליון לישראל , כרך טז , תשכ-ב"תשכ . 2100-2033 ע"ע , ( 1962 ) ג '' נאומי ההגנה , הוויכוח הטרומי על בעיות הסמכות הישראלית לשפוט את אייכמן , חקירת שתי וערב של אייכמן ושאר החומר המשפטי עוד לא נתפרסמו בדפוס , ובמקרים אלה הסתמכתי על ההוצאה בסטנסיל של הפרוטוקולים של הישיבות . מיסמכים אלה מסומנים באות ת ( תביעה ) או באות נ ( נאשם , ( בצירוף המספר הסידורי . חשיבות מיוחדת יש למיסמך ת 37 / ( חקירת אייכמן על ידי הפקד לס ) וניירות זאסן ( עי' הערה 52 לפ...  אל הספר
מוסד ביאליק