הערה מסכמת

הרצאת דברים מאוזנת של השואה היהודית משתרעת מבתינות פנים יהודיות שלה עד לקשריה במאורעות עולם . הסקירה שלמעלה , שמוצעות בה תוצאות חקירה בהמון תעודות וספרים רב ועצום , עשויה לסייע ביישור חשבונה של התקופה הטראגית והסבוכה בחיי דורנו .  אל הספר
מוסד ביאליק