סלובאקיה

הפרק על סלובאקיה ( עמ' ( 187-184 אף הוא אין לסמוך עליו . הרקע המדיני הכללי לא תואר כהווייתו , פעולות תנועת המרי היהודית סולפו , הכרונולוגיה והםטאטיסטיקה מבולבלות . חנה ארנדט אומרת , שםלובאקיה 'היתה פרימיטיבית , מפגרת וקאת 1 לית במידה מרובה' ( עמ' , ( 184 אבל אינה מציינת את המקורות , שעליהם היא מבססת את משפטה . אף נראה שאין היא יודעת , שםלובאקיה התקדמה במידה ניכרת בתחומים שונים בימי איחודה עם הריפובליקה של צ'כוסלובאקיה . 243 היא מבולבלת בעניין מבנה המפלגה הפאשיםטית הסלובאקית , בזהותה את תנועה הפאשיסטית עם 'משמר הלינקה' ( עמי . ( 184 ואולם התנועה הפאשיס טית הםלובאקית אורגנה בתוך 'מפלגת העם' הסלובאקית ; 'משמר הלינקה' היה גייס מפלגתי צבאי למחצה במדים , בנוסח האס אס והס . א . . היא טוענת ש'היה קיים רק אנטישמי מודרני אחד בממשלה הסלובאקית , וזה היה ... סאנו מאך ... כל השאר היו נוצרים ' . .. ( עמ' ' 148 ראה גם עמי . ( 76 אם באנטישמיות ' מודרנית' היא מתכוונת לאנטישמיות גזענית , בהבדל מדתית ( אין היא מבארת לעולם את שימושה במונחים , ( הרי היה הרבה יותר מ'אנטישמי מודרני אחד . ' נזכיר שניים בלבד מ...  אל הספר
מוסד ביאליק