הונגריה

חנה ארנדט מקדישה כארבעה עשר עמודים בשני מדורים ( עמי , 128-123 ( 184-176 לשואה היהודית בהונגריה ולחלקו של אייכמן בה . בחינות מסוימות של תיאורה נידונו בפרקים אחרים : בפרק א — יחסו של אייכמן להסכמתו של היטלר להרשות הגירתם של כ 40 , 000 יהודים , פרשת קיםטארצ'ה וחלקו בגירושים וב'מצעד ברגלי ;( Fussmarsch ) בפרק ד —מצב המועצה היהודית בבודאפשט . הפרק הנוכחי דן בגישתה הכללית של חנה ארנדט למאורעות בהונגריה . היא כותבת : 'בטחונם ... [ של ] היהודים בשטחים שסופחו מקרוב להונגריה מקורו היה באי רצונם של הגרמנים להתחיל בפעולה נפרדת בשביל מספר מוגבל' ( עמ' . ( 124 אמירה זו דורשת ביאורים אלה : ( 1 ) היה זה איש אחד ומיוחד , אייכמן , שלא רצה 'להתחיל בפעולה נפרדת בשביל מספר מוגבל , ' ולא איזו ישות בלתי מוגדרת ומופשטת ( גרמנים ( 2 ) !( מכתבו של אייכמן לקלינגנפוס , 2 ג 8 שאפשר הסתכמה עליו ארנדט , מטפל בפליטים מפולניה ומםלובאקיה בלבד , ולא ב'שלוש מאות אלף יהודים' בשטחים שסופחו ( סלובאקיה הדרומית , חלק מרוסיה הקארפאטית , טראנסילבאניה הצפונית ובאצ ' tint שחנה ארנדט כוללתם ; ( 3 ) חודשיים לאחר שכתב אייכמן מכתב ...  אל הספר
מוסד ביאליק