יוגוסלאביה

בימי המלחמה פורקה יוגוסלאביה לחלקים שונים על ידי הנאצים והפא שיסטים , ומכל החלקים האלה דנה ארנדט בקרואטיה ובסרביה בלבד ( על מקדוניה , שסופחה לבולגאריה , נידון בפרק זה , בסעיף על בולגאריה . ( באשר לקרואטיה קובעת חנה ארנדט , שהתואר 'אריים של כבוד' ניתן ל'כל היהודים שתרמו ל"עניין הקרואטי" ' ( עמ' . ( 165 לפי מקורות מהימנים ביותר אפשר לקבוע שמספרם לא עלה על שש עשרה משפחות י- " . אין גם כל הוכחה , ש'מספרם של יהודים אלה ... גדל הרבה במשך השנים שבינתיים' ( עמ' . ( 45 אף זה לא נכון ש'העשירים מאוד ... שמסרו מרצון את רכושם , שוחררו' ( עמ' . ( 166-165 כל הרכוש היהודי הוחרם נ ° 8 בין היהודים שנשארו בחיים אחרי השואה היו מאות אחדות שבנישואי תערובת , והכנסייה הקאתולית היא שהצ ליחה להציל קבוצה זו 5 8 ימוד למסקנה ה'מפתה' של ארנדט ש'ההתבוללות במזרח היה עמה סיכוי טוב הרבה יותר להישאר בחיים מאשר בכל שאר אירופה' ( עמ' . ( 116 אין הוכחה שתאשר מסקנה משוערת זו . בנידון קרואטיה הרי לא היתה זו עובדת ' ההתבוללות' אלא בן הזוג הלא יהודי שגרם להצלתו של הזוג , ולא כל נישו אי תערובת היו בהכרח נישואי יהודי או יהודי...  אל הספר
מוסד ביאליק