דניה

רוממות ההתנהגות של העם הדני ביחס ליהודי ארצם נפגמה בתיאורה של חנה ארנדט על ידי טעויות רבות בעובדות , שכמה מהן נידונו כבר למעלה בפרק , 'ד ונוסף לכך לא נזכר אצלה כלל תפקידו של אייכמן בגירושים . היא טוענת שץהגרמנים ... ( כיבדו את דניה כמדינה נייטראלית עד הסתיו של ' 1943 ( עמ' . ( 153 באורח רשמי נחשבה דניה כנייטראלית , לפחות עד אבגוםט . 1943 אבל בדניה היה צבא כיבוש גרמני , והעצמאות , במידה שהיתה קיימת , היתד . פנימית בלבד . כך אולצה דניה ב 23 בנובמבר 1941 להצטרף לחוזה של האנטי קומינטרן , לפי 'הזמנה' גרמנית שניתנה 3 ימים קודם לכן » . ?> ושוב היא טוענת ש'המכריע בכל העניין הזה הוא , שהגרמנים לא הצליחו אפילו להתקין את ההבחנה בעלת החשיבות החיונית בין דנים מקומיים ממוצא יהודי ... לבין ארבע עשרה מאות הפליטים היהודים מגרמניה' ( עמ' . ( 154 אין הדבר נכון . המצב האמיתי תואר בדו"ח שנמסר ב 1947 לוועדת החקירה הפארלאמנטארית של פר פדרםפיל , לשעבר מנהיג תנועת המרי הד נית , ובאותו הזמן מיניסטר לעניינים מיוחדים . הדו"ח מטפל בין השאר בבע יות של 'מאסר ומעצר , גירוש והסגרה של נתינים זרים . ' הוא מתאר את צי...  אל הספר
מוסד ביאליק