הולאנד

התיאור שמתארת חנה ארנדט את המצב בהולאנד גדוש באי דיוקים . ° בעמוד 150 היא קובעת . ש'הממשלה ההולאנדית שלפני המלחמה הכריזה באופן רשמי ( שפליטים מגרמניה ) הם "בלתי רצויים" . ' דבר כזה לא היה מעולם . אף כי הקימו ההולאנדים מחנה בווםטרבורק בשביל מהגרים בלתי חו קיים , קלטה הולאנד ביחס לאוכלוסייתה מספר גדול יותר של פליטים יהודים מכל מדינה אחרת ( חוץ מבלגיה . ( גם מעמדם של פליטים אלה היה נוח יותר מבמקום אחר . 81 יתר על כן , הודות ליוזמתה של הולאנד התחילה עצרת חבר הלאומים לטפל בפליטים יהודים מגרמניה . לפי מרת ארנדט 'היתד . קיימת בהולאנד תנועה נאצית חזקה' ( עמי . ( 152 לאמתו של דבר היו כמה תנועות נאציות בהולנד , והגדולה שבהן ( N . S . B . ) לא היתד . לכתחילה אנטישמית . בעצם לא היתד , התנועה הנאצית בהולאנד חזקה יותר מתנועות דומות בבלגיה , בצרפת , בדניה ובנורבגיה . באוכלוםיה של כתשעה מיליון נפש היו כ 100 , 000 נאצים . 83 בהשתדלותה להסביר את שואת יהודי הולאנד , היא מוסיפה על 'התנועה הנאצית החזקה' גורם נוסף : 'היתר . קיימת נטייה חזקה במידה נפרזה בקרב יהודי המקום להבחין בין עצמם ובין הבאים מקרוב . ד...  אל הספר
מוסד ביאליק