בלגיה

התמונה הכללית של ההנהלה ו'שיתוף הפעולה' ומעמדם של המשטרה ושל צוות אייכמן מתוארים בעמוד היחיד של מרת ארנדט על בלגיה ( עמ' -149 ( 150 ללא כל התחשבות בעובדות ובתעודות ( אפילו באלו שנזכרו במפורש על ידה . ( היא משתמשת בסיפורה על בלגיה כדי להוכיח שבהעדרן של מועצות יהודיות אי אפשרי היה הגירוש . העובדות מטפחות על פניה . היא כותבת ש'במדינה שלטו השלטונות הצבאיים הגרמניים בלבד . ' דבר זה אינו נכון כלל , כפי שמבהיר הקטע הבא מ'אירופה של היטלר . ' ... אף כי במישור הגבוה ביותר היה השלטון הגרמני מלא ומקיף הכול , הנהלת הארץ המשיכה להיות בידי המנגנון הקודם של המדינה הבלגית — כלומר שירות המדי נד , פעל תחת המזכירים הכלליים של המחלקות הממשלתיות השונות . מצד שני קיבלו כעת המזכירים הכלליים סמכות שלא נועדה להם מעולם על פי הקונסטיטוציה החוקית . תחת היותם ראשים קבועים של מחלקות האחראים בפני מיניסטר הכתר ובלי כל סמ כות מבצעת משלהם , נטלו לעצמם עתה מעמד ותכונה של מיניסטרים עם סמכויות רחבות שהפעילו לתועלתו של שלטון הכיבוש בלבד . אמנם , מעמדם נעשה מפוקפק במקצת על ידי חוק שהוצא בעצם יום פלישת הגרמנים 10 ) במאי , (...  אל הספר
מוסד ביאליק