צרפת

החלק על צרפת בספרה של חנה ארנדט מצוין בנטייה לזכות את אייכמן על חשבון פטן ולאוואל . 12 היא כותבת ( עמ' , ( 147-146 שממשלת וישי 'חוקקה ביזמתה שלה חוקים אנטי יהודיים מרובים ; אף הקימה מחלקה מיוחדת לענ ייני היהודים , ( Commissariat General aux questions Juives ) לראשו נה בראשותו של קסאוויה ואללאנט' ( צריד להיות קסאוויה ואלאט . ( ולא כן הוא . אף כי וישי עשתה דברים בתחום התחיקה האנטי יהודית , ה'קומיסא ריאט' נוסד לא ביוזמת וישי , כי אם תחת לחץ בלתי פוםק מצד בא כוחו של אייכמן , תיאודור דאנקר . מכיוון שלהלכה היתה וישי עצמאית , נשארו אנשי אייכמן מאחורי החזית ופעלו באמצעות השגרירות הגרמנית והאדמיניסטראציה הצבאית . אבל הם איימו בהתערבות ישירה במקרה שהתוצאות תאחרנה לבוא . משנמצא שווישי בוששת לעשות זאת , איים דאנקר על הדיפלומאטים הגרמנים שיסע בעצמו לווישי כדי לכוף את הצרפתים 'שיגלו את קלפיהם' nx ? cr זה הביא מיד לידי התרת הסבך בהקמתו של ה'קומיםאריאט . ' אחר כך היה זה שוב דאנקר שהשתדל בלי הרף להרחיב את סמכויותיו של ה'קומיסא ריאט , ' דבר שהצרפתים עצמם לא דרשוהו . המינהלה הצבאית הגרמנית לא יכלה לש...  אל הספר
מוסד ביאליק