אוסטריה

המספרים הנמסרים על ידי ארנדט מגלים את בלבול דעתה בענייני הסטא מיסטיקה והדימוגראפיה של היהודים באוסטריה ובדבר 'זכויותיו' של אייכמן בתהליך ההגירה הכפויה של היהודים מאוסטריה . בעמוד 39 טוענת ארנדט ש'בפחות משמונה עשר חודשים ( הזמן שבין ה'םי פוחי ובין פרוץ המלחמה ) "נוקתה" אוסטריה ממאה וחמישים אלף אנשים בערך , והם כחמישים אחוז מאוכלוסייתה היהודית ' ... והיא ממשיכה ?; 'אפילו אחרי פרוץ המלחמה יכלו לברוח כששים אלף יהודים . ' היא מניחה אפוא ש 300 , 000 איש בערך חיו באוסטריה שלפני היטלר שהיו —לפי השקפת הנאצים לפחות — יהודים , ומהם היגרו . 210 , 000 לאמתו של דבר היה מספרם הכולל של אלה שנחשבו כיהודים בעיני הנאצים — ( Geltungsjuden ) בזמן ה'סיפוח' . 220 , 000 מהם היגרו עד 31 בדצמבר 1942 ( אחר שנגזר איסור על כל הגירה ) . ° 149 , 124 לאחר שתיארה את מעשיו של אייכמן באוסטריה כ'גרוטסקיים' ( עמי —( 51 תיאור הולם בהחלט , היא גורסת את דברי אייכמן ש'הוא הציל מאות אלפי יהודים' ( עמ' ( 52 ומציינת טענה זו כ'אבםורדית' ( עמ' , ( 56 'תביעה טיפשית ועקשנית' ( עמ' . ( 162 במקום אחר היא אומרת ש'טענתו המהבילה' של א...  אל הספר
מוסד ביאליק