פרק חמישי גורל היהודים באזורים ובזמנים מיוחדים

וזבה ארנדט פותחת את תיאור מהלך ההשמדה במדינות מיוחדות בדברים אלה ל 'קץ העולם , אם כי בוצע בחדגוניות מזדקרת , לבש צורות ודמויות שו נות כמספר הארצות באירופה' ( עמ' . ( 188 מדיניות הנגישות וההשמדה של הגרמנים בוצעה לא לפי הארצות אלא לפי מסגרת הארגון הפוליטי שצמח מתוך התהליך הכפול של כיבוש צבאי ושל שעבודה של אירופה למדינות הציר . 1 כך , לשם חקר מהלך השואה , אין לדון ברומניה כיחידה אחת , אלא כחמישה אזורים שונים : הריגאט ( מלכות מולדאביה ואלאכיה , ( טראנסילבאנ יה , בסאראביה , בוקובינה ( צפונית ודרומית ) וטראנסניסטריה ( במידה שנעשתה מקום ייעוד ליהודים שגורשו מאזורים מסוימים של רומניה . ( יתר על כן בשטחים מסוימים שהיו נתונים לכיבוש צבאי היה הרבה תלוי בדבר , מי היה השלטון הכובש — גרמניה או איטליה . תכונה נשנית והולכת בחלק זה בספרה של מרת ארנדט היא השוואה בין האנטישמיות הגרמנית ובין המקומית . בנידון זה יש צורך להזכיר כמה מאו רעות שקדמו להיטלר . בארצות אירופה המרכזית והמזרחית היו זכויותיהם של המיעוטים מובטחות מצד החוק על ידי שורה של חחי מיעוטים - שנעשו ונחתמו אחרי מלחמת העולם הראשונה . גרמניה ו...  אל הספר
מוסד ביאליק