חטיבות מיוחדות יהודיות

נוסף ל'יודנראטים' ולמשטרה היהודית מאשימה מרת ארנדט קבוצה יהודית שלישית ב'אחריות' לרצח היהודים : את החטיבות המיוחדות היהודיות ( Sonderkommandos ) במחנות ההשמדה . חטיבות מיוחדות אלו , השתמשו בהן כרגיל זמן קצר , ואחר כך רצחון , במשך זמן קיומן חיו בתנאים שאין לתארם . כששים יהודים שהיו בחטיבה המיוחדת במחנה המוות בחלמנ 1 שוכנו במרתף , ושלשלאות ברזל לרגליהם תמיד . « מרת ארנדט מפסיקה את דיונה על כתב האישום נגד אייכמן כדי להעיר ש'החטיבות המיוחדות היהודיות הועסקו בכל מקום בתהליך הרציחה בפועל , הם ביצעו מעשים פליליים , כדי להציל את עצמם מסכנת מיתה תכופה' ( עמ' , 159 ( 86-85 וכן שהעבודה שלה נבחרו יהודים היתה 'תכופות הפעלת מנגנון ההשמדה' ( עמי . ( 101 היא מוסיפה ואומרת 'העובדה הידועה היטב שמעשה הרציחה בפועל ממש במחנות ההשמדה היה כרגיל בידי יחידות קומאנדו יהודיות , נקבעה כל צורכה על ידי עדי התביעה' ( עמ' . ( 109 היא עוקצת את יהודי יוון לאמור : 'באושוויץ השתמשו ביהודי יוון רבים ביחידות הידועות בשם קומאנדות המוות , שהפעילו את חדרי הגאז ואת המשרפות' ( עמ' . ( 171 היא אומרת שפסק הדין של בית המשפט המחוזי...  אל הספר
מוסד ביאליק