התנהגות הקרבנות

חנה ארנדט כותבת על 'הסבלנות הנכנעת , שבה הלכו היהודים לקראת מותם — כשהם מדייקים להגיע לתחנות ההובלה , הולכים ברגליהם למקומות ההרג , חופרים קברות לעצמם , פושטים את בגדיהם ועושים אותם ערמות מסודרות , ושוכבים איש בצד רעהו , שיירו בהם' ( עמ' . ( 9 במקום אחר היא מדברת על 'ההתמוטטות המוסרית ... בקרב הקרבנות' ( עמ' . ( 111 התמונה שהיא מציירת היא בניגוד גמור למציאות . ניתן אל לבנו את הפיס קה הבאה מתוך דו"ח של הגיםטאפו בלודד מיום 9 ביוני , 1942 הדן במצב בעיר פאביאניץ : משלמדו היהודים באזור 1 ל ) דז ( ' לדעת על הגירושים , ניסו לשבש את תכנית הגירוש על ידי הברחת רכוש , בריחה משטח המימשל הכללי , והמריית הוראות השלטונות במידה מופלגת ביותר . לפיכך ביקשה סוכנות זו [ הגיסטאפו של לודז [ ' מאת הרזה"א אמצעים חמורים ביותר נגד היהודים , והרייכספירר אם אם ציווה להוציא להורג יהודים בכמה מקרים , כתוצאה מכך ניתלו עד היום בפומבי 95 יהודים בסך הכול . עקב אמצעים אלה הכירו היהודים בפעולה הנמרצת שנעשתה כאן כשהם מצייתים , על פי רוב בלי התנגדות , לכל ההוראות . מתוך הסיפורים הרבים של עדי ראייה למסיבות הגירושים נצטט רק...  אל הספר
מוסד ביאליק