סמכותן, השפעתן ופעולתן של המועצות היהודיות: ברירות טראגיות

לפי חנה ארנדט קיבלו המועצות היהודיות מן הנאצים 'סמכויות עצומות' ( עמ' . ( 104 והיא הולכת ומונה סמכויות אלה : לחבר רשימות האנשים ורכושם ; להוציא כסף מן המגורשים לשם סילוק הוצאות גירושם והשמדתם , לשים עין על דירות מפונות ; להמציא כוחות משטרה שיסייעו בתפיסת יהודים ובהכנסתם לרכבות ; ולמסור את רכושה של הקהילה היהודית במצב טוב להחרמתו האחרונה . היא נותנת את הפרטים האלה מתפקידן של המועצות היהודיות בגירושים : 'אייכמן או אנשיו הודיעו למועצות הזקנים היהודים את מספד היהודים הנדרשים למלא כל רכבת , והן חיברו את רשימת המגורשים . היהודים נרשמו , מילאו טפסים ללא מםפר , ענו על עמודים רבים של שאלונים ביחס לרכושם כדי שאפשר יהיה להחרימו ביתר קלות ; ואז הם התאספו במקומות האיסוף ועלו על הרכבות . המעטים שניסו להתחבא או להימלט נצו דו על ידי פלוגת משטרה יהודית מיוחדת' ( עמ' . ( 102 יצוין שבפיסקה זו מתארת מרת ארנדט את המועצות היהודיות כמקבלות 'אינפורמאציה' 'מאייכ מן או אנשיו . ' דבר זה הוא בסתירה גמורה לטענתה ( עמ' ( 198-197 שחבלי הארץ במזרח ( כולל פולין , ( ששם נמצאו מרבית המועצות היהודיות , לא היו בתחום סמ...  אל הספר
מוסד ביאליק