ראשיתן של המועצות היהודיות

הרעיון לגייס יהודים , שיהיו אחראים להנהלת הקהילות היהודיות המבודדות , הגרמנים הגוהו , ואייכמן ניסהו כבר לפני פרוץ המלחמה בברלין , בווינה ובפראג . הרעיון קיבל אישור רשמי ב 21 בספטמבר 1939 בפגישה המפורסמת של מנהיגי אס אס ( כולל אייכמן ) . ' > " כתוצאה מכך הוקמו הרבה מועצות יהודיות אפילו קודם שהחליט היטלי על טבעו של 'הפיתרון הסופי . ' היהודים לא יכלו להתנגד לצעד זה , בייחוד משום שמן הנמנע היה מטבע הדברים שמיליוני אנשים יחיו בלי אדמיניסטראציה מאורגנת כלשהי ( על התוהו ובוהו שנשתרר לאחר התמוטטותו של הארגון הקהילתי נדון להלן . ( כך למשל , הוקמה מועצת הזקנים הווארשאית ב 23 באוקטובר 1939 על פי פקודת ראש המשטרה הנאצי . " על כינון המועצה פורסמה הודעה בשלוש שפות : באידיש , בפולנית ובגרמנית , והיא פתחה בהקדמה זו : יש צורך בספירת כל יהודי וארשה כדי לסדר את התנאים הכלכליים בווארשה . למטרד . זו הוקמה מועצת זקנים של הקהילה היהודית בראשית אדם צ'רניאקוב , חבר הסינאט לשעבר . המועצה תפעל בבית הקהילה הדתית היהודית , וארשה , גז'יבוסקה 26 / 28 . אפילו תיאור קצר זה דיו להבהיר את תכונותיהן העיקריות של התחלו...  אל הספר
מוסד ביאליק