כמה הערות קודמות למחקר השואה

עובדה היא שרוב חוקרי הצד היהודי של התקופה הנאצית שאבו כמעט רק ממקורות של מוצא גרמני , מתוך השפע העצום של חומר גרמני שנתפס בסוף המלחמה . למשל , שני מחקרים עיקריים של השואה ( שמובאים על ידי חנה ארנדט בביבליוגראפיה שלה , ושהיא נסמכת עליהם ) הם ה'פיתרון הסופי' של רייטלינגר 'ו ,- השמדת יהדות אירופה' של הילברג . 28 סקירה קפדנית של המקורות שספרים אלה מסתמכים עליהם מגלה שהם כמעט כולם ממוצא גרמני , וחסרות בהם כמעט לחלוטין תעודות ממוצא יהודי . לא קשה לראות מראש את תוצאותיו של מחקר שמבוסס על חומר חד צדדי כזה . המכשולים שעומדים לפני החוקר , הרוצה לקבל תמונה מאוזנת של התקופה , עצומים הם . החומר הנשאב ממקורות יהודיים כתוב בלשונות רבות , בעיקר בעברית , באידיש , בפולנית ובהונגרית . חוקרי תקופה זו של ההיסטוריה היהודית צריכים לשלוט לכל הפחות באחדות מלשונות אלו , שאם לא כן , הרי יהיו המקורות העיקריים כספר החתום לפניהם . נוסף לזה , כמעט לא הוחל עדיין באירגונן וניתוחן של הכמויות הגדולות של חומר המקורות שעומד לרשותנו , ואיסוף הנתונים על היחסים היהודיים הפנימיים עדיין נמשך במרץ . כיום המקורות העיקריים הם : ש...  אל הספר
מוסד ביאליק