האדמיניסטראציה ב'אירופה של היטלר'

כמעט בכל אירופה הכבושה בידי הנאצים השתמשו הגרמנים במנגנוני האדמיניסטראציה המקומיים . בדרך כלל לא היו אלה משתפי פעולה מתוך כוונה מפורשת . בארצות מסוימות המציאו הגרמנים כל מיני צורות של מנגנון פיקוח גרמני , שיכול היה לשלוט בעובדי המדינה המקומיים מגבוה ולהשגיח על סוכנויות המימשל שפעלו במישורים נמוכים . כך הקימו בהולאנד ארבעה ' קומיסאריאטים כלליים' גרמניים כדי לכוון את עבודתם של המזכירים הכל ליים ההולאנדיים , וארבעה קומיםאריאטים אלה היו מצדם אחראים בפני נציב הרייך בהולאנד , ארטור סייס אינקווארט , לסדירות הנוהל של מחלקותיהם בתחום פעולתם . האדמיניסטראציה המחוזית והעירונית בהולאנד היו בפיקוחו של מיופה כוח גרמני , אדם שהיה בעל ניסיון מדיני בעיקר , לא אדמיניס טראטיבי a אותה שיטה בעצם הונהגה בבלגיה 1 G ובנורבגיה קודם שהתכוננה באחד בפברואר 1942 'הממשלה הנורבגית הלאומית' עם וידקון קוויסלינג כראש הממשלה . בשטחה הכבוש של צרפת הגרמנים רק פיקחו על מערכת האדמיניסטראציה הצרפתית , שהתנהלה מווישי על ידי מנהלים צרפתיים . « במימשל הכללי ( בפולניה ) נשארו העיירות , הערים , ערי המחוז בידיהם של פקידים פולני...  אל הספר
מוסד ביאליק